Từ ngày 8/2/2021, những khu vực nào trên địa bàn Đà Nẵng không còn được phân lô bán nền?

(Đà Nẵng) – Có ý kiến cho rằng kể từ ngày 8/2/2021, khi Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai có hiệu lực thi hành thì trên địa bàn Đà Nẵng sẽ không còn được phân lô bán nền. Doanh nghiệp Việt Nam đã trao đổi với KTS Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Đà Nẵng) để tìm hiểu rõ thêm.

Kể từ ngày 8/2/2021, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa một số Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai bắt đầu có hiệu lực thi hành; trong đó có sửa một số quy định liên quan đến điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê.

Người dân, doanh nghiệp đến giao dịch với Sở Xây dựng Đà Nẵng tại Bộ phận Một cửa – Trung tâm Hành chính TP.

Có ý kiến cho rằng kể từ ngày 8/2/2021, khi Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành thì trên địa bàn Đà Nẵng sẽ không còn được phân lô bán nền. Để tìm hiểu rõ thêm vấn đề này, ngày 4/2, phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam đã liên hệ KTS Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Đà Nẵng).
KTS Bùi Huy Trí cho hay, liên quan đến điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê, tại Khoản 2, Điều 41 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ có hiệu lực thi hành từ ngày 8/2/2021 quy định:

“Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị.”

KTS Bùi Huy Trí nêu rõ, Đà Nẵng là đô thị loại I, trực thuộc Trung ương nên thuộc đối tượng điều chỉnh theo Khoản 2, Điều 41 của Nghị định 148/2020/NĐ-CP. Theo đó cần hiểu: Đối với các trường hợp chưa có các văn bản theo quy định của pháp luật của Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước ngày 8/2/2021 thì chủ đầu tư không được phép chuyển quyền đất nền.

Đối với các trường hợp đã có các văn bản theo quy định của pháp luật của Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước ngày 8/2/2021 thì sẽ được xem xét xử lý chuyển tiếp.

Cụ thể, tại Khoản 4, Điều 4 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định: “Đối với các dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê tại các phường của đô thị loại I trực thuộc Trung ương đã được UBND cấp tỉnh có văn bản theo quy định của pháp luật cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục thực hiện.”

KTS Bùi Huy Trí cho biết, trên thực tế, một số dự án đã có các văn bản của Bộ Xây dựng, UBND TP Đà Nẵng trước ngày 8/2/2021 cho phép được chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tuy nhiên vì một số lý do khách quan như tiến độ giải phóng mặt bằng của TP chưa đáp ứng kịp, yêu cầu điều chỉnh dự án từ phía thành phố, liên quan đến công tác thanh, kiểm tra…

“Các trường hợp này sẽ được xem xét xử lý chuyển tiếp một cách khách quan và đúng quy định của pháp luật!” – KTS Bùi Huy Trí, Trưởng phòng Phát triển đô thị (Sở Xây dựng Đà Nẵng) khẳng định với phóng viên Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo phóng viên Hải Châu/  Báo doanh nghiệp Việt Nam

☀ Tin tức chính thống, nhanh và nóng ở Đà Nẵng và nhiều nơi khác được cập nhật tại Group: Đà Nẵng . Tham gia thành viên để thấy tin tức hằng ngày.

Các bạn tham gia làm thành viên nhóm để thấy được tin tức hằng ngày.