Triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng

Theo Quyết định mới của Chính phủ, khoảng 20 triệu đối tượng thuộc 6 nhóm được thụ hưởng gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các chế độ quy định tại quyết định này được áp dụng từ ngày 1-4-2020.

7 nhóm đối tượng được hỗ trợ

Quyết định số 15 là cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 9-4-2020 của Chính phủ. Theo đó, với gói hỗ trợ hơn 62.000 tỉ đồng của Nghị quyết 42, có khoảng 20 triệu đối tượng thuộc 6 nhóm đối tượng thụ hưởng, bao gồm: Người lao động (NLĐ) tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động (HĐLĐ) hoặc nghỉ việc không hưởng lương; hộ kinh doanh; NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm; người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội; người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với NLĐ.

Đối với NLĐ làm việc theo HĐLĐ tại doanh nghiệp (DN), để được hỗ trợ phải bảo đảm các điều kiện sau: Thời gian tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương theo thời hạn của hợp đồng từ 1 tháng liên tục trở lên, tính từ ngày 1-4 đến hết 30-6; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện HĐLĐ hoặc nghỉ việc không hưởng lương; làm việc tại DN không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. DN lập danh sách NLĐ thuộc đối tượng hỗ trợ, đề nghị Công đoàn cơ sở và cơ quan BHXH xác nhận danh sách.

Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách theo đề nghị của DN, cơ quan BHXH xác nhận việc tham gia BHXH của NLĐ và gửi DN. Sau đó, DN gửi hồ sơ đề nghị đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở. Trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ, UBND cấp huyện thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện chi trả.

Về hỗ trợ NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định số 15 quy định NLĐ được hỗ trợ kinh phí khi có đủ các điều kiện sau: có giao kết HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1-4-2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt HĐLĐ hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến hết 15-6-2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19-11-2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh được hỗ trợ vốn vay

Về hỗ trợ hộ kinh doanh, Quyết định số 15 nêu rõ điều kiện hỗ trợ là doanh thu cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2020 dưới 100 triệu đồng, xác định tại thời điểm ngày 15-1 theo quy định của Luật Quản lý thuế; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4 theo quyết định của chủ tịch UBND cấp tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27-3 của Thủ tướng.

Về thủ tục, trong 5 ngày làm việc, UBND cấp xã xác nhận về việc tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh; niêm yết công khai; tổng hợp, báo cáo gửi chi cục thuế. Trong 2 ngày làm việc, chi cục thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định, trình UBND cấp huyện tổng hợp. Trong 3 ngày làm việc, UBND cấp huyện rà soát, tổng hợp, trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trong 2 ngày làm việc, chủ tịch UBND cấp tỉnh ban hành quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ; đồng thời chỉ đạo thực hiện hỗ trợ. Trường hợp không hỗ trợ, chủ tịch UBND cấp tỉnh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về hỗ trợ DN, người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho NLĐ, điều kiện để được vay vốn là phải có từ 20% hoặc từ 30 NLĐ trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho NLĐ trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến hết 30-6; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho NLĐ; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Chậm nhất ngày 5 hằng tháng, người sử dụng lao động có nhu cầu gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi có trụ sở hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh hoặc nơi cư trú (đối với hộ kinh doanh, cá nhân).

Sau khi nhận đầy đủ hồ sơ, trong 3 ngày, UBND cấp huyện thẩm định, tổng hợp danh sách trình chủ tịch UBND cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định phê duyệt danh sách, gửi chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ, Ngân hàng Chính sách xã hội phê duyệt cho vay. Nguồn vốn cho vay theo quyết định này là nguồn vốn vay tái cấp vốn không có tài sản bảo đảm, lãi suất 0% từ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Lao động tự do, UBND cấp tỉnh quyết định

Theo Quyết định số 15, đối với NLĐ không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm (lao động tự do) được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau: Mất việc làm và có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, trong thời gian từ ngày 1-4 đến 30-6-2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái môtô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Căn cứ vào điều kiện và tình hình thực tế, UBND cấp tỉnh quyết định các đối tượng được hỗ trợ khác ngoài các đối tượng nêu trên từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn huy động hợp pháp khác. Riêng nguồn kinh phí hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động được bảo đảm từ các nguồn tài chính hợp pháp của các công ty xổ số kiến thiết và được hạch toán vào chi phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Nguồn: Văn Duẩn/ Báo Người Lao Động