Chuyên mục: GIẢI TRÍ

Danh ca Lệ Thu qua đời

(Báo Tuổi Trẻ) – Nguồn tin từ giới truyền thông và giới nghệ sĩ hải ngoại cho biết danh ca Lệ Thu q.ua đ.ời lúc...