Đà Nẵng ngổn ngang sau bão.

Chú ý:  Hàng loạt bài viết, video, hình ảnh , TIN BÃO số 9 các sự kiện nóng mỗi ngày đều được đăng tải lên...